Miloša Obilića 70, Sremska Mitrovica 066/6612900 Radni dani: 08:00-20:00; Subota: 08:00-14:00; Nedelja: neradan dan.

Neurologija

NEUROLOGIJA je grana medicine koja izučava poremećaje nervnog sistema koji se sastoji od centralnog i perifernog, uključujući mozak i kičmenu moždinu.

Bolesti, poremećaji i povrede nervnog sistema zahtevaju lečenje od strane neurologa. Kako bi uspostavio dobru dijagnozu, neurolog će na prvom sastanku obaviti neurološki pregled koji traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

SIMPTOMI KOJI UKAZUJU DA JE POTREBAN PREGLED:

- Učestale glavobolje

- Nesvestice i vrtoglavice

- Nestabilan hod, problem sa ravnotežom i koordinacijom

- Oslabljena budnost

- Trnjenje ruku, nogu i lica

- Slabost u mišićima

- Bolovi u vratu i kičmi

- Poremećaj govora

- Poremećaj vida (duple slike, prolazno slepilo)

Doktori neurologije

Poliklinika Dincic
Dr Marina Budimirović

Opšta medicina

Poliklinika Dincic
Dr Stevan Orelj

Opšta medicina

Poliklinika Dincic
Dr Jelena Nikolić

Opšta medicina

Poliklinika Dincic
Dr Draginja Petković

Opšta medicina

Sreća je kad smo zdravi
i kad su zdravi oni koje volimo.